Prav tako naj bo študent nekadilec, nekonflikten in prijazen.