Najamem sobo

Podrobnosti

Iščem sobo v LJ, Kamniku ali Mengešu do okrog 230 EUR s stroški; brez varščine (lahko pa plačam ob vselitvi..), saj komaj začnem delati.

Tel.: 031 392 284

Lp

  • ID: 21740
  • Število ogledov 2798