Javni stanovanjski sklad MOL je objavil razpis za 30 najemnih stanovanj za mlade, na katerega se lahko prijavijo do vključno 30. oktobra. MOL je objavil tudi razpis za najem bivalnega ateljeja, namenjenega ustvarjalcem na področju likovnih ali vizualnih umetnosti. Zainteresirani se lahko na razpis prijavijo do vključno 21. oktobra.

Trideset najemniških stanovanj je namenjenih mladim, starim med 18. in 29. let, ki šele vstopajo na trg dela, “so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v MOL”.

Najemna stanovanja na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika bodo vseljiva predvidoma v letih 2021 in 2022. Deset stanovanj bodo oddali v najem mladim posameznikom, deset jih bodo dodelili mladim parom, deset pa mladim družinam.

Najemnina bo določena v skladu s predpisi za izračun neprofitne najemnine in veljavnima sklepoma MOL. Lahko bo določena tudi z razpisnikoma o stanovanjski najemnini v času oddaje stanovanja v najem.

Upravičenci za pridobitev stanovanj so mladi državljani Slovenije. Ti pa morajo v času objave razpisa in med trajanjem razpisnega postopka imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL. Ob objavi razpisa morajo imeti tam tudi minimalno šest let stalnega ali začasnega bivanja. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo. Prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, pa ne smejo presegati predpisanega dohodkovnega in premoženjskega cenzusa.

Sklad je objavil tudi razpis za 86,08 kvadratnih metrov velik bivalni atelje. Gre za namensko najemno stanovanje, ki omogoča bivanje in ustvarjanje. Obsega dnevno sobo, sobo, kuhinjo, kopalnico, predsobo, vetrolova in balkon ter delovni prostor. Najemnina znaša približno 280 evrov.

Oba razpisa sta objavljena na spletni strani javnega sklada Mestne občine Ljubljana https://www.jssmol.si/objave-in-razpisi.

 

tekst: STA
foto: Pixabay